استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.5 E8010-P1
DIN1913    E5132C4   
EN499    E460C21

االکترود سلولزی با نفوذ بالا که برای جوشکاری در وضعیت های مخصوصا سرازیز ، لوله های قطور و استحکام بالا در پاس های گرم و پر کن مناسب است .

 


ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

Ni Mo S P Mn Si C
0.5-0.9 0.2 0.015 0.015 0.5 0.2 0.18>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

35<

60<
20< 600 500<


نوع و محدوده جریان +DC  

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
140-220 110-170 75-130 40-80 جریان ( Amp )