استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.5 E8010-G
DIN1913    E5132C4   
EN499    E460C21

الکترود سلولزی با نفوذ بالا که برای جوشکاری در کلیه وضعیت ها مخصوصا سرازیر در خطوط لوله در پاس های گرم و پر کن و همچنین فولاد های مخازن مناسب است .

 


ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

Ni Mo S P Mn Si C
0.5 0.35 0.015 0.015 0.5 0.2 0.18>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

35<

60<
20< 580 490<


نوع و محدوده جریان +DC  

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
140-220 110-170 75-130 40-80 جریان ( Amp )