استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.5 E7010-P1
DIN1913    E5122C4   
EN499    E420C21

الکترود سلولزی با نفوذ بالا که برای جوشکاری در کلیه وضعیت ها مخصوصا سرازیر ، لوله های استحکام بالا در پاس های مختلف و همچنین فولاد های ساختمانی ، دیگ بخار و مخازن مناسب است .

 


ترکیب شیمیایی فلز جوش ( درصد )  

Ni Mo S P Mn Si C
0.4 0.15 0.015 0.015 0.5 0.2 0.18>


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J ) ازدیاد طول ( % ) استحکام کششی ( N/mm² ) استحکام تسلیم ( N/mm² )
30° -

40<

60<
22< 530 430<


نوع و محدوده جریان +DC  

5 4 3.2 2.5 قطر الکترود ( mm )
140-220 110-170 75-130 40-80 جریان ( Amp )