استانداردها :  
AWS/ASME SFA    A5.18  
ER 70S-3
ER 70S-4
ER 70S-6

سیم جوش های MASTER با قابلیت جوشکاری در سرعت بالا به شکل یکنواخت آرگون مناسب می باشد . این محصولات در حال حاضر با قطرهای 0.8 و 1 و 1.2 و 1.6 میلیمتر تولید می شوند و طبق استاندارد AWS A5.18 شامل ER 70S-6 و ER70S-4 و ER70S-3 می باشند و به صورت مسوار و کلاف شده روی قرقره های پلاستیکی به وزن 15 کیلوگرم تحویل می گردند و قابلیت تحویل طیق درخواست مشتری وجود دارد

 


ترکیب سیم جوش (درصد)  

S P Mn Si C نوع سیم جوش
0.025> 0.025> 0.85-1.5 0.45-0.75 0.13> ER70S-3
0.025> 0.025> 1-1.5 0.6-0.8 0.13> ER70S-4
0.025> 0.025> 1.4-1.85 0.8-1.2 0.13> ER70S-6


خواص مکانیکی فلز جوش  

مقاومت به ضریه جوش ( J )
Impact strength charpy-V(j) at -30°C
ازدیاد طول (%)
Elongation (%)
استحکام کششی (N/mm²)
Tensile strength (N/mm²)
استحکام تسلیمی (N/mm²)
Yield strength (N/mm²)
نوع سیم جوش
40< 22< 520-560 420< ER70S-3
40< 22< 520-560 420< ER70S-4
40< 22< 520-560 420< ER70S-6